Privacybeleid website

Wij bij Vertex zijn toegewijd aan het behoud van de privacy en de beveiliging van de persoonsgegevens van alle bezoekers van onze websites. We zijn ook toegewijd om te voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens. Leest u dit privacybeleid - het betreft ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, en door het verstrekken van dergelijke informatie gaat u akkoord met de voorwaarden.

Updates privacybeleid

Vertex behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen, op basis van de behoeften van onze klanten, ons bedrijf of de ontwikkelingen van onze websites. Controleer de datum onderaan deze pagina om te zien wanneer het beleid voor het laatst is herzien. Gebruik van de websites van Vertex door onze bezoekers is onderhevig aan het huidige privacybeleid.

Door u verstrekte gegevens

Als u ervoor kiest om via deze website persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met verwerking en het gebruik van dergelijke informatie.

Hoe wij de informatie gebruiken

Informatie verkregen van u kan worden gebruikt om ons te helpen onze website en de CF MedCare App te verbeteren.

Delen en openbaarmaking

We kunnen derden contracteren om onze website te onderhouden en te hosten. We kunnen tevens samenwerken met andere dienstverleners met het oog op de nakoming van informatieverzoeken of andere diensten. Deze bedrijven kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie die u op onze website verstrekt, maar we leggen contractueel vast dat onze partners verplicht zijn tot geheimhouding van uw persoonlijk identificeerbare informatie en deze niet mogen hergebruiken of opnieuw mogen verstrekken.

Tevens kunnen wij informatie die u verstrekt gebruiken om mogelijke schendingen van de beveiliging te onderzoeken of samen te werken met autoriteiten op grond van juridische of andere zaken indien wij in redelijkheid mogen aannemen dat wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of door een overheidsautoriteit. We kunnen tevens alle persoonlijk identificeerbare informatie verwijderen en de overige informatie gebruiken voor historische, statistische of bedrijfsplanmatige doeleinden.

We verkopen uw gegevens niet aan een ander bedrijf of organisatie. Echter, in het geval van een fusie of andere bedrijfsreorganisatie kunnen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie overdragen aan een opvolger die gebonden is aan de voorwaarden van dit beleid.

Beveiliging

Vertex en haar externe partners gebruiken fysieke en technische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u via onze websites verstrekt te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of toegang. Deze maatregelen omvatten een beperking van de toegang tot onze computerfaciliteiten. Er bestaat echter geen enkele methode van gegevensoverdracht via het internet of methode van elektronische opslag die 100% veilig is. Hoewel wij ons ervoor inspannen om met commercieel aanvaardbare middelen uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de beveiliging ervan daarom niet garanderen.

Aanvullende informatie

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt op deze website, kan deze naar Vertex in de Verenigde Staten gaan, die Safe Harbor gecertificeerd is door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Weet echter dat de Verenigde Staten andere wetgeving met betrekking tot de privacy van persoonlijke informatie kan hanteren dan het land waarin u woont.